Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

Wydzia? Biologii

Nazwa Wydzia?u

Wydzia? Biologii

Adres

ul. Micha?a Oczapowskiego 1A
10-719 Olsztyn
tel.: +48 89 523 44 48 ; 523 41 58; 523 42 48
tel./fax: +48 89 523 44 68
e-mail: dziekbiol@uwm.edu.pl

www: http://www.uwm.edu.pl/wbiol/

 

W?adze

Dziekan

prof. dr hab. Czes?aw Ho?dy?ski, prof. zw.
tel.: +48 89 523 44 48; 523 42 48 -
e-mail: hold@uwm.edu.pl

Prodziekani

ds. nauki
prof. dr hab. Stanis?aw Okrasa
tel.: +48 89 523 41 58; 523 49 23

 

ds. studentów
dr hab. Genowefa Kotwica, prof. UWM
tel.: +48 89 523 44 48; 523 42 48

 

ds. kierunku piel?gniarstwo
prof. dr hab. Maria Dynowska
tel.: +48 89 523 42 93; 523 44 48; 523 42 48

 

Dziekanat

mgr in?. Maja Gabiec
tel.: +48 89 523 42 48; 523 44 48

 

Dziekanat Wydzia?u Biologii
ul. Micha?a Oczapowskiego 1A, pok. 002-004, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-41-58, 523-44-48, 523-42-48; fax 523-44-68; e-mail: dziekbiol@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 02-0100; kod finansowy: 0201

Kierownik mgr in?. Maja Gabiec
tel. +48 89 523-42-48, 523-44-48

Katedra Anatomii Porównawczej
ul. Plac ?ódzki 3, pok. 302, 10-727 Olsztyn
tel. +48 89 523-43-01; fax 523-43-01; e-mail: ankar@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 02-0200; kod finansowy: 0202

Kierownik dr hab. Anna Robak, prof. UWM
tel. +48 89 523-43-29

Katedra Biochemii
ul. Micha?a Oczapowskiego 1A, pok. 316 ,10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-39-90; tel./fax 535-20-15; e-mail: weidner @uwm.edu.pl+
kod ewidencji korespondencji: 02-1000; kod finansowy: 0209

Kierownik prof. dr hab. Stanis?aw Weidner, prof. zw.
tel.
+48 89 523-48-83

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
pl. ?ódzki 1, pok. 114, 10-727 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-94, fax 523-35-46; e-mail: hold@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 02-0300; kod finansowy: 0203

Kierownik prof. dr hab. Czes?aw Ho?dy?ski, prof. zw.
tel. +48 89 523-34-94

Katedra Ekologii i Ochrony ?rodowiska
ul. Plac ?ódzki 3, pok. 311, 10-727 Olsztyn
tel. +48 89 523-43-08; fax 523-43-11; e-mail: ebies@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 02-0400; kod finansowy: 0204

Kierownik prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, prof. zw.
tel. +48 89 523-43-08

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Ro?lin
ul. Micha?a Oczapowskiego 1A, pok. 115, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-48-24; fax 523-48-81; e-mail: j.bieniaszewska@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 02-0500; kod finansowy: 0205

Kierownik prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, prof. zw.
tel. +48 89 523-49-52

Katedra Fizjologii Zwierz?t
ul. Micha?a Oczapowskiego 1A, pok. 223, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-32-01; fax 523-39-37; e-mail: jadwigap@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 02-0600; kod finansowy: 0206

Kierownik prof. dr hab. Jadwiga Prza?a
tel. +48 89 523-39-37

Katedra Genetyki
pl. ?ódzki 3, pok. 1, 2 i 6, 10-727 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-44-29; e-mail: rzielin@moskit.uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 02-0700; kod finansowy: 0207

Kierownik prof. dr hab. Roman Zieli?ski
tel. +48 89 523-43-25

Katedra Mikologii
ul. Micha?a Oczapowskiego 1A, pok. 304, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-42-95; e-mail: zakmikol@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 02-1300; kod finansowy: 0211

Kierownik prof. dr hab. Maria Dynowska
tel. +48 89 523-42-93

Katedra Zoologii
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 261, 10-718 Olsztyn
tel. +48 89 523-48-61; tel./fax 523-32-61; e-mail: kzool@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 02-0900; kod finansowy: 0208

Kierownik dr hab. Alicja Boro?, prof. UWM
tel. +48 89 523-48-61

Zak?ad Mikrobiologii
ul. Micha?a Oczapowskiego 1A, pok. 208, 10-719 Olsztyn; tel. +48 89 523-45-67;
kod ewidencji korespondencji: 02-1200; kod finansowy: 0210

Kierownik dr hab. Aleksander ?wi?tecki, prof. UWM
tel. +48 89 523-44-28

Zak?ad Piel?gniarstwa
ul. ?o?nierska 14C, pok. 302, 10-561 Olsztyn; tel./fax  524 61 54
kod ewidencji korespondencji: 02-1400; kod finansowy: 0212

Kierownik prof. dr hab. Maria Dynowska
tel. +48 89 523-42-93, 523-42-95

Czytelnia Wydzia?u Biologii
ul. Micha?a Oczapowskiego 1A, pok. P6, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-42-76;-; e-mail: ola.kowalska@uwm.edu.pl

podlega Bibliotece G?ównej
Bibliotekarz mgr in?. Aleksandra Kowalska

tel. +48 89 523-42-76

 

informacj? wytworzono:

Wydzia? Biologii

za tre?? odpowiada:

mgr in?.  Maja Gabiec

data wytworzenia:

05.06.2007 r.

data zamieszczenia

18-06-2007 r.


Ta strona by?a odwiedzana 1989 razy (w tym z UWM 165 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa